Bank Spółdzielczy w Lipsku     
rok założenia 1917                   logowanie
         Oferta
 Osoby fizyczne
 Przedsiębiorcy
 Rolnicy
      Informacje


  Zastrzeganie kart
  płatniczych:
    22 515-31-50
    22 515-35-25
    828-828-828

 Odblokowanie karty
 3D-Secure:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Kod SWIFT:
   GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
  BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
  666 345 254
Informacje dodatkowe


Informacja z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitałowej podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31-12-2018 jest dostępna do wglądu w Centrali Banku ul. 1 Maja 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Rada Nadzorcza podejmując Uchwałę nr 16/2019 dokonała pozytywnej oceny stosowania polityki ładu korporacyjnego i uznaje, że przyjęta „Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Lipsku” jest właściwie realizowana przez Zarząd Banku


© 2019 by Łukasz Sobólski | Nasza strona nie używa plików cookies