Bank Spółdzielczy w Lipsku
rok założenia 1917                       logowanie

kredyt
         Oferta
 Osoby fizyczne
 Przedsiębiorcy
 Rolnicy
      Informacje


  Zastrzeganie,   aktywacja
  kart płatniczych:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Odblokowanie karty
 3D-Secure:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Kod SWIFT:
   GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
  BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
  666 345 254
Informacje dodatkowe


Informacja z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitałowej podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31-12-2020 jest dostępna do wglądu w Centrali Banku ul. 1 Maja 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Rada Nadzorcza podejmując Uchwałę nr 13/2021 dokonała pozytywnej oceny stosowania polityki ładu korporacyjnego i uznaje, że przyjęta „Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Lipsku” jest właściwie realizowana przez Zarząd Banku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Głównym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

W związku z tym, chcemy Cię poinformować, że należycie dbamy o Twoją prywatność, a Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

W Banku został powołany Inspektor Ochrony Danych - Pani Magdalena Górecka, e-mail: iod@bslipsko.pl

Przeczytaj komunikat RODO.


Raporty roczne


2016
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.   
Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z działalności w 2016 rok.   
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2016 rok.   


2017
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.   
Sprawozdanie z dzialalności Banku Spóldzielczego w Lipsku za 2017 rok.   
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2017 rok.   


2018
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.   
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Banku Spóldzielczego w Lipsku za 2018 rok.   
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2018 rok.   


2019
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.   
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Banku Spóldzielczego w Lipsku za 2019 rok.   
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2019 rok.   
Informacja z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitałowej podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31-12-2019 r.   


2020
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.   
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Banku Spóldzielczego w Lipsku za 2020 rok.   
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2020 rok.   
Informacja z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitałowej podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31-12-2020 r.   

© 2020 | Nasza strona nie używa plików cookies