Bank Spółdzielczy w Lipsku
rok założenia 1917                       logowanie

kredyt
         Oferta
 Osoby fizyczne
 Przedsiębiorcy
 Rolnicy
      Informacje


  Zastrzeganie,   aktywacja
  kart płatniczych:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Odblokowanie karty
 3D-Secure:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Kod SWIFT:
   GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
  BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
  666 345 254
Płatności zagraniczne

      Bank Spółdzielczy w Lipsku realizuje płatności zagraniczne do wszystkich krajów świata, do których wysyłanie przelewów nie jest prawnie zabronione. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest posiadanie przez Klienta rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Lipsku.

Rodzaje poleceń wypłaty:

Polecenie wypłaty wysyłane za granicę - oznacza zlecenie dokonania przelewu określonej kwoty pieniężnej (wyrażonej w walucie obcej lub w PLN) wskazanej osobie fizycznej lub prawnej na jej rachunek we wskazanym banku zagranicznym lub krajowym. Bank na podstawie pisemnej dyspozycji zleceniodawcy zobowiązuje się do przekazania środków pieniężnych w określonej wysokości na rzecz wskazanego beneficjenta w formie polecenia wypłaty skierowanego do banku beneficjenta.

Należy wypełnić druk polecenia wypłaty za granice (Pobierz druk ).

Polecenie wypłaty otrzymane z zagranicy - oznacza zlecenie wypłacenia określonej kwoty pieniężnej (wyrażonej w walucie PLN) na rzecz wskazanego beneficjenta (wskazany w poleceniu wypłaty podmiot, na rzecz którego ma być dokonana wypłata), otrzymane od banków zagranicznych lub krajowych.

W takim przypadku Klient Banku Spółdzielczego w Lipsku, spodziewając się wpływu z zagranicy, powinien dostarczyć swojemu kontrahentowi następujące dane:

nazwa (imię i nazwisko) oraz adres beneficjenta,
numer rachunku beneficjenta tzw. IBAN (26 cyfr; poprzedzony PL)
identyfikator SWIFT/BIC: GBWCPLPP (SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A, 61-462 Poznań)
Pobierz instrukcje dla płatności z zagranicy (Pobierz instrukcje ).

© 2020 | Nasza strona nie używa plików cookies