Zarząd Banku Spółdzielczego w Lipsku

Marlena Kolenda - Prezes Zarządu

Małgorzata Kalinowska - Zastępca Prezesa Zarządu

Łukasz Sobólski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w LipskuLasota Eugeniusz - Przewodniczący Rady

Kucharczyk Grzegorz - Zastępca Przewodniczącego

Jelonek Elżbieta - Sekretarz

Leśkiewicz Lucyna - Członek

Łyjak Tadeusz - Członek

Wiśnios Krzysztof - Członek

Zawal Irena - Członek


O BANKU

Historia
Rada i Zarząd
Statut Banku
Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków
Informacje dodatkowe
Wskaźniki referencyjne
Gwarancje BFG

TABELE

Tabela oprocentowania
Taryfa prowizji i opłat
OFERTA

Osoby fizyczne
Przedsiębiorcy
RolnicyBANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Internet Banking
Aplikacja mobilna
SMS Banking
Karty płatnicze
3D Secure
PRZYDATNE LINKI

Kontakt

Doładowania telefonów
Bankomaty
Invoobill
Western Union
Płatności zagraniczne
Przenoszenie rachunku
SGB ID
Profil Zaufany

SGB ID
Pacjent.gov.pl

PSD2

Do pobrania
INFORMACJE

Zastrzeganie, aktywacja kart płatniczych, 3D Secure:
    
800 888 888
61 647 28 46


Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
666 345 254