Do pobraniaWakacje kredytowe


Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf)KREDYTY DLA OSBÓB PRYWATNYCH


Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodu (do kredytu konsumenckiego, hipotecznego, mieszkaniowego lub w rachunku ROR)

Wniosek o udzielenie kredytu (konsumencki, w rachunku ROR)

Wniosek o udzielenie kredytu (mieszkaniowy, konsolidacyjny, pożyczka hipoteczna)KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Wniosek o udzielenie kredytu (inwestycyjny, obrotowy, w rachunku bieżącym)

Rachunek Zysków i strat oraz bilans (uproszczona księgowość do wniosku o kredyt inwestycyjny, obrotowy, w rachunku bieżącym) - WERSJA PDF

Rachunek Zysków i strat oraz bilans (uproszczona księgowość do wniosku o kredyt inwestycyjny, obrotowy, w rachunku bieżącym) - WERSJA EXCEL

Oświadczenie majątkowe (do wniosku o kredyt inwestycyjny, obrotowy, w rachunku bieżącym)KREDYTY DLA ROLNIKÓW


Wniosek o udzielenie kredytu dla rolnika (inwestycyjny, obrotowy, w rachunku bieżącym)

Informacja finansowa dla rolników (do wniosku o kredyt inwestycyjny, obrotowy, w rachunku bieżącym)POZOSTAŁE PLIKI

Awizo wypłaty
Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego
Instrukcja obsługi rachunku przez Internet - autoryzacja jodnoosobowa
Instrukcja obsługi rachunku przez Internet - autoryzacja wieloosobowaO BANKU

Historia
Rada i Zarząd
Statut Banku
Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków
Informacje dodatkowe
Wskaźniki referencyjne
Gwarancje BFG

TABELE

Tabela oprocentowania
Taryfa prowizji i opłat
OFERTA

Osoby fizyczne
Przedsiębiorcy
RolnicyBANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Internet Banking
Aplikacja mobilna
SMS Banking
Karty płatnicze
3D Secure
PRZYDATNE LINKI

Kontakt

Doładowania telefonów
Bankomaty
Invoobill
Western Union
Płatności zagraniczne
Przenoszenie rachunku
SGB ID
Profil Zaufany

SGB ID
Pacjent.gov.pl

PSD2

Do pobrania
INFORMACJE

Zastrzeganie, aktywacja kart płatniczych, 3D Secure:
    
800 888 888
61 647 28 46


Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
666 345 254