Invoobill - elektroniczne faktury


Klient korzystający z Invoobill otrzymuje rachunki lub faktury w formie elektronicznej i może regulować je jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta bankowego. Wraz z rachunkami lub fakturami mogą być również dostarczane inne materiały, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, takie jak bilingi, informacje o ofercie itp. Tego typu usługę określa się jako EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment - elektroniczna prezentacja i płatność rachunków). Usługa Invoobill całkowicie eliminuje z obiegu papierowe faktury i rachunki w kontaktach pomiędzy dostawcą usług, a ich odbiorcą.

invoobill

Opis do schematu:

  1. Dostawca (operator telekomunikacyjny, zakład energetyczny lub gazowniczy, dostawca Internetu lub telewizji kablowej, itp.) zamiast wysyłać do klienta kopertę zawierającą rachunek lub fakturę i pozostałe materiały drukowane, dostarcza do KIR S.A. dokumenty w formie elektronicznej.
  2. KIR S.A., jako operator Invoobill świadczący usługi dla różnych dostawców usług i banków, grupuje zebrane dane i udostępnia je bankowi.
  3. Bank prezentuje klientowi otrzymane z systemu Invoobill dane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
  4. Klient zapoznaje się z prezentowanymi danymi i akceptuje (lub nie) płatność.
  5. Bank informuje KIR S.A. o statusie przetwarzania danego dokumentu, w tym o fakcie zaakceptowania bądź odmowie wykonania płatności.
  6. KIR S.A. grupuje otrzymane z banków informacje, które następnie przekazuje dostawcom w ustalonej formie.
  7. Przepływ środków z tytułu opłaconych rachunków i faktur z banku klienta do banku dostawcy usług realizowany jest standardowo (poprzez system ELIXIR® lub jako przelew wewnętrzny).


Jak uruchomić usługę – krok po kroku:
  1. Klient przystępuje do usługi invoobill w systemie bankowości internetowej, gdzie wystarczy wypełnić krótki formularz. W formularzu wskazuje dostawcę usług, od którego rachunki / faktury chce otrzymywać za pośrednictwem invoobilla, podaje identyfikator wymagany przez dostawcę (np. nr telefonu, nr ostatniej faktury itp.), dodatkowo klient w formularzu może np. określić od kiedy i na jak długo usługa ma być uruchomiona (może być to czas nieokreślony – do odwołania). Odbiorca usługi może sam realizować płatności poprzez bankowość internetową lub poprzez osobę (np. męża, syna, córkę, zięcia itp.) posiadającą dostęp do bankowości internetowej.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klienta, po zaakceptowaniu formularza, klient otrzymuje 10 cyfrowy kod wniosku, który należy przekazać dostawcy.

Listę dostawców świadczących usługę Invoobill znajdziesz TUTAJ.

Źródło: www.kir.com.plO BANKU

Historia
Rada i Zarząd
Statut Banku
Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków
Informacje dodatkowe
Wskaźniki referencyjne
Gwarancje BFG

TABELE

Tabela oprocentowania
Taryfa prowizji i opłat
OFERTA

Osoby fizyczne
Przedsiębiorcy
Rolnicy
UbezpieczeniaBANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Internet Banking
Aplikacja mobilna
SMS Banking
Karty płatnicze
3D Secure
PRZYDATNE LINKI

Kontakt

Doładowania telefonów
Bankomaty
Invoobill
Western Union
Płatności zagraniczne
Przenoszenie rachunku
SGB ID
Profil Zaufany

SGB ID
Pacjent.gov.pl

PSD2

Do pobrania
INFORMACJE

Zastrzeganie, aktywacja kart płatniczych, 3D Secure:
    
800 888 888
61 647 28 46


Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
666 345 254