Bank Spółdzielczy w Lipsku
rok założenia 1917                       logowanie

kredyt
         Oferta
 Osoby fizyczne
 Przedsiębiorcy
 Rolnicy
      Informacje


  Zastrzeganie,   aktywacja
  kart płatniczych:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Odblokowanie karty
 3D-Secure:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Kod SWIFT:
   GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
  BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
  666 345 254
Invoobill - elektroniczne faktury


Klient korzystający z Invoobill otrzymuje rachunki lub faktury w formie elektronicznej i może regulować je jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta bankowego. Wraz z rachunkami lub fakturami mogą być również dostarczane inne materiały, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, takie jak bilingi, informacje o ofercie itp. Tego typu usługę określa się jako EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment - elektroniczna prezentacja i płatność rachunków). Usługa Invoobill całkowicie eliminuje z obiegu papierowe faktury i rachunki w kontaktach pomiędzy dostawcą usług, a ich odbiorcą.

invoobill

Opis do schematu:

  1. Dostawca (operator telekomunikacyjny, zakład energetyczny lub gazowniczy, dostawca Internetu lub telewizji kablowej, itp.) zamiast wysyłać do klienta kopertę zawierającą rachunek lub fakturę i pozostałe materiały drukowane, dostarcza do KIR S.A. dokumenty w formie elektronicznej.
  2. KIR S.A., jako operator Invoobill świadczący usługi dla różnych dostawców usług i banków, grupuje zebrane dane i udostępnia je bankowi.
  3. Bank prezentuje klientowi otrzymane z systemu Invoobill dane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
  4. Klient zapoznaje się z prezentowanymi danymi i akceptuje (lub nie) płatność.
  5. Bank informuje KIR S.A. o statusie przetwarzania danego dokumentu, w tym o fakcie zaakceptowania bądź odmowie wykonania płatności.
  6. KIR S.A. grupuje otrzymane z banków informacje, które następnie przekazuje dostawcom w ustalonej formie.
  7. Przepływ środków z tytułu opłaconych rachunków i faktur z banku klienta do banku dostawcy usług realizowany jest standardowo (poprzez system ELIXIR® lub jako przelew wewnętrzny).


Jak uruchomić usługę – krok po kroku:
  1. Klient przystępuje do usługi invoobill w systemie bankowości internetowej, gdzie wystarczy wypełnić krótki formularz. W formularzu wskazuje dostawcę usług, od którego rachunki / faktury chce otrzymywać za pośrednictwem invoobilla, podaje identyfikator wymagany przez dostawcę (np. nr telefonu, nr ostatniej faktury itp.), dodatkowo klient w formularzu może np. określić od kiedy i na jak długo usługa ma być uruchomiona (może być to czas nieokreślony – do odwołania). Odbiorca usługi może sam realizować płatności poprzez bankowość internetową lub poprzez osobę (np. męża, syna, córkę, zięcia itp.) posiadającą dostęp do bankowości internetowej.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klienta, po zaakceptowaniu formularza, klient otrzymuje 10 cyfrowy kod wniosku, który należy przekazać dostawcy.

Listę dostawców świadczących usługę Invoobill znajdziesz TUTAJ.

Źródło: www.kir.com.pl


© 2020 | Nasza strona nie używa plików cookies