Bank Spółdzielczy w Lipsku
rok założenia 1917                       logowanie

kredyt
         Oferta
 Osoby fizyczne
 Przedsiębiorcy
 Rolnicy
      Informacje


  Zastrzeganie,   aktywacja
  kart płatniczych:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Odblokowanie karty
 3D-Secure:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Kod SWIFT:
   GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
  BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
  666 345 254
Historia Banku Spółdzielczego w Lipsku

 

            Historia Banku Spółdzielczego w Lipsku sięga roku 1917, w którym to został zarejestrowany w Byłej Cesarskiej i Królewskiej Komendzie Powiatowej w Wierzbniku w dniu 18.08.1917r. statut „Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Lipsku”. W roku 1925 Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe otrzymuje nazwę „Kasa Spółdzielcza w Lipsku   z odpowiedzialnością nieograniczoną”.
            W roku 1950 na podstawie Zarządzenia Ministra Skarbu połączono i przekształcono Kasę Spółdzielczą w Lipsku, Kasę Stefczyka w Solcu nad Wisłą i Krępie Kościelnej na „Gminną Kasę Spółdzielczą w Lipsku”. W kwietniu 1960r. weszła w życie ustawa o prawie bankowym, która uprawniła kasy spółdzielcze do używania nazwy „bank” z dodatkiem „spółdzielczy”. Walne Zebranie Przedstawicieli w 1961 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy na „Bank Spółdzielczy w Lipsku”.
           
Przełomowym okresem dla bankowości spółdzielczej w Polsce, a tym samym dla Banku Spółdzielczego w Lipsku, była ustawa z 12.06.1975r. o Prawie bankowym na mocy której banki spółdzielcze zobligowane zostały do zrzeszenia się w Banku Gospodarki Żywnościowej powstałym od 01.07.1975r., który pełnił funkcję centrali i lustracji.
           
Do zakresu działalności banku oprócz już wykonywanej tj kredytowania rolnictwa indywidualnego, rzemiosła i ludności, gromadzenia wkładów oszczędnościowych na różnego rodzaju książeczkach oszczędnościowych, obsługi kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej związanych z rolnictwem (mleczarni, gminnych spółdzielni, POM, SKR, spółek wodnych itp.) ewidencji wartości skupu płodów rolnych dla potrzeb emerytalnych i rentowych powierzono także sprzedaż nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz pośrednictwo w obrocie międzysąsiedzkim oraz prywatnym, pomiędzy rolnikami a gospodarstwami uspołecznionymi.
           
Po wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ z dn.24.06.1994 banki zostały zobowiązane do przyjęcia nowych statutów i zrzeszenia się z bankami regionalnymi .
           
Bank Spółdzielczy w Lipsku zrzeszył się z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie.
           
Bank Spółdzielczy w Lipsku do roku 2008 działał na terenie dwóch gmin tj gminy Lipsko i gminy Solec nad Wisłą a od 30.07.2008 na terenie gminy Bałtów.
           
Centrala Banku do dnia 11-05-2016 mieściła się w Lipsku przy ul. Sandomierskiej 8 we własnym budynku – wybudowanym w roku 1965 kiedy Dyrektorem był Pan Roman Szczygieł. Od dnia 11-05-2016 Centrala Banku znajduję się w nowo wybudowanym budynku przy ulicy 1 Maja 23.
           
W roku 1986 został wybudowany budynek dla Oddziału Banku w Solcu nad Wisłą z inicjatywy Zarządu , którego prezesem była Pani Marianna Kawałek.
           
W trosce o sprawną obsługę klientów w 2005 roku został uruchomiony Punkt Kasowy w wynajmowanym lokalu przy ul. 1 Maja.
           
Dla rozszerzenia terenu działania, zdobycia nowego rynku oraz pozyskania nowych klientów a tym samym dla osiągnięcia większych zysków w lipcu 2008r. oddano do użytku nowo wybudowany budynek dla Oddziału Banku w Bałtowie.
           
Bank Spółdzielczy w Lipsku oferuje swoje produkty głównie małym i średnim przedsiębiorcom, rolnikom, osobom fizycznym i jednostek samorządu terytorialnego. Obsługuje kilka tysięcy klientów. Placówki dostosowane są do potrzeb banku i zapewniają efektywną obsługę klientów.
           
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów Zarząd Banku uruchomił w każdym Oddziale Banku oraz w Lipsku przy ul. Rynek bankomaty.
           
Oferujemy Klientom konta internetowe, usługi Home Banking, karty bankomatowe, usługi Wester Union.
           
Świadcząc szeroki i złożony rodzaj usług Bank Spółdzielczy w Lipsku nie zatracił jednak charakteru społecznego i spółdzielczego działania.
           
Rada i Zarząd Banku aktywnie się włącza w działalność społeczną i kulturalną na terenie powiatu lipskiego i nie tylko.
           
Działalnością Banku kieruje Zarząd w składzie: Antoni Szczygieł - Prezes, Małgorzata Kalinowska - Zastępca Prezesa Główny Księgowy oraz Marlena Kolenda – Członek.
           
Rada Nadzorcza Banku składa się z 6 osób, której przewodniczy Pan Eugeniusz Lasota.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lipsku


© 2020 | Nasza strona nie używa plików cookies