Bank Spółdzielczy w Lipsku
rok założenia 1917                       logowanie

kredyt
         Oferta
 Osoby fizyczne
 Przedsiębiorcy
 Rolnicy
      Informacje


  Zastrzeganie,   aktywacja
  kart płatniczych:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Odblokowanie karty
 3D-Secure:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Kod SWIFT:
   GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
  BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
  666 345 254
Program "Dobry Start 300+" i „Rodzina 500+” dostępny w bankowości internetowej


Bank Spółdzielczy w Lipsku informuje, że od 1 sierpnia 2018 roku udostępnia możliwość składania wniosków za pomocą usługi bankowości elektronicznej na świadczenia z programu 300+ oraz 500+.Wypełnienie wniosku o "Dobry Start 300+" w systemie internetowym Internet Banking:

 1. Wniosek o świadczenie dobry start znajdziesz po zalogowaniu do systemu Internet Banking, w zakładce „Świadczenia”. Po wybraniu rachunku do wypłaty świadczenia wybierz opcję „Złóż wniosek Dobry Start”.
 2. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu internetowego. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 3. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Dobry Start na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Złożony wniosek możesz pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 5. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany.
 6. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem właściwym, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy świadczenie przysługuje.
 7. Statusy wniosku: „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia. „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.
 8. Złożony wniosek zostanie przekazany do systemu Emp@tia. Na tym etapie kończy się rola Banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.
 9. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Jest ono dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.
 10. Jeśli okaże się, że Twój wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, zostaniesz o tym poinformowany.
 11. Złożenie wniosku jest bezpłatne.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o świadczenie dobry start.


© 2020 | Nasza strona nie używa plików cookies