Bank Spółdzielczy w Lipsku
rok założenia 1917                       logowanie

kredyt
         Oferta
 Osoby fizyczne
 Przedsiębiorcy
 Rolnicy
      Informacje


  Zastrzeganie,   aktywacja
  kart płatniczych:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Odblokowanie karty
 3D-Secure:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Kod SWIFT:
   GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
  BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
  666 345 254

Zmiany w usłudze Internet Banking

Logowanie do bankowości elektronicznej

Bank Spółdzielczy w Lipsku informuję, że od dnia 12-09-2019 uruchamia  tzw. silne uwierzytelnianie użytkownika podczas logowania do systemów bankowości internetowej (Internet Banking). Oznacza to, że w celu zalogowania do systemu bankowości internetowej konieczne będzie podanie – poza loginem i hasłem – również dodatkowego kodu SMS wysłanego na telefon.

 

Dodatkowy kod uwierzytelnienia do autoryzacji SMS

Od dnia 12-09-2019 do autoryzacji SMS wymagany będzie dodatkowy kod uwierzytelnienia. Wówczas każdorazowo logowanie i każda operacja, która wymaga podania hasła SMS, poprzedzana jest kodem uwierzytelnienia.

Kod uwierzytelnienia należy ustawić zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez system IB podczas pierwszego logowania po 12-09-2019r.

W trakcie logowania do serwisu Internet Banking, po wpisaniu identyfikatora i hasła, wyświetli się komunikat do podania hasła SMS:

 

Po wpisaniu hasła i poprawnym zalogowaniu się do Internet Bankingu system wyświetli okno Ustawień - Kod uwierzytelnienia  do haseł SMS. Kod powinien zawierać 4 cyfry, posłuży do logowania do systemu i autoryzacji transakcji - gdy operacja będzie wymagała podania hasła SMS, należy poprzedzić je kodem uwierzytelnienia. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź. Podajemy otrzymane hasło SMS autoryzujące tą operację i wybieramy Podpisz

Kod uwierzytelniania można zmienić w opcji Ustawienia – Bezpieczeństwo

 

Logowanie do bankowości internetowej z silnym uwierzytelnieniem z autoryzacją SMS

W momencie gdy kod uwierzytelnienia zostanie zdefiniowany, w oknie logowania do systemu po wpisaniu identyfikatora i hasła zostanie wyświetlone okno do wprowadzenia kodu uwierzytelnienia oraz hasła SMS:

 

Wprowadzenie kodu uwierzytelnienia do haseł SMS będzie wymagane w oknie autoryzacji operacji

 


© 2020 | Nasza strona nie używa plików cookies