Raporty PSD2
Bank Spółdzielczy w Lipsku spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie= z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.
Wskaźniki dostępności i efektywności

Okres

API PSD2

Bankowość internetowa

14.09.2019r. – 13.12.2019 r.

99,61%

99,61%

14.12.2019 r. – 13.03.2020 r.

99,54%

99,54%

14.03.2020 r. – 13.06.2020 r.

99,65%

99,65%

14.06.2020 r. – 13.09.2020 r.

99,72%

99,72%

14.09.2020 r. – 13.12.2020 r.

99,34%

99,34%

14.12.2020 r. – 13.03.2021 r.

99,22%

99,22%

14.03.2021 r. – 13.06.2021 r.

98,97%

98,97%

14.06.2021 r. – 13.09.2021 r.

99,61%

99,61%

O BANKU

Historia
Rada i Zarząd
Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków
Informacje dodatkowe
Gwarancje BFG

TABELE

Tabela oprocentowania
Taryfa prowizji i opłat
OFERTA

Osoby fizyczne
Przedsiębiorcy
RolnicyBANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Internet Banking
Aplikacja mobilna
SMS Banking
Karty płatnicze
3D Secure
PRZYDATNE LINKI

Kontakt

Doładowania telefonów
Bankomaty
Invoobill
Western Union
Płatności zagraniczne
Przenoszenie rachunku
SGB ID
Profil Zaufany

SGB ID
Pacjent.gov.pl

PSD2

Do pobrania
INFORMACJE

Zastrzeganie, aktywacja kart płatniczych, 3D Secure:
    
800 888 888
61 647 28 46


Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
666 345 254