Bank Spółdzielczy w Lipsku     
rok założenia 1917                   logowanie
         Oferta
 Osoby fizyczne
 Przedsiębiorcy
 Rolnicy
      Informacje


  Zastrzeganie kart
  płatniczych:
    22 515-31-50
    22 515-35-25
    828-828-828

 Odblokowanie karty
 3D-Secure:
    800 888 888
    61 647 28 46

 Kod SWIFT:
   GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
  BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
  666 345 254
Otwarcie nowej siedziby Banku Spdzielczego w Lipsku

       W dniu 20 czerwca 2015 roku odbyo si uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku Spdzielczego w Lipsku. W uroczystociach otwarcia wzili udzia czonkowie banku, byli i obecni pracownicy, samorzdowcy oraz zaproszeni gocie. Przecicia wstgi dokonali: Pan Zbigniew Bartosiak Dyrektor Oddziau SGB-Banku S.A. w Radomiu, Pan Pawe Jdraszek Wicestarosta Lipski, Pan Jacek Wieloraski Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Pan Jerzy Janikowski Przewodniczcy Rady Nadzorczej oraz Pan Antoni Szczygie Prezes Zarzdu Banku Spdzielczego w Lipsku. Wrd goci, ktrzy uwietnili uroczysto byli midzy innymi: wjtowie gmin wsppracujcych z bankiem, wykonawcy, przedstawiciele obsugiwanych firm i klienci indywidualni. Wrd zaproszonych goci by rwnie ksidz kanonik Henryk Jagieo Proboszcz Parafii witej Trjcy w Lipsku, Dziekan Dekanatu Lipskiego, ktry dokona aktu powicenia nowej siedziby banku.

       Zabierajc gos prezes Banku Spdzielczego Pan Antoni Szczygie wspomnia o tym, e bank w swojej, liczcej blisko 100 lat, historii nie posiada lokalu speniajcego oczekiwania klientw jak rwnie pracownikw. W poowie roku 2013, po uzyskaniu niezbdnych decyzji i pozwole, rozpoczto budow nowego budynku banku. Od samego pocztku zamiarem Rady Nadzorczej i Zarzdu byo uzyskanie efektu rwnowagi pomidzy potrzebami banku oraz oczekiwaniami klientw i mieszkacw Powiatu Lipskiego. Starano si pogodzi funkcjonalno, nowoczesny wygld z rachunkiem ekonomicznym przedsiwzicia.

       Dobre podstawy oraz dobre zarzdzanie pozwolio Bankowi Spdzielczemu w Lipsku przetrwa trudne dla bankowoci spdzielczej okresy, a take rozwin swoj dziaalno. Unowoczeniano placwki banku, otwarto nowe oddziay. W odpowiedzi na oczekiwania klientw wdraano w pracy banku nowoczesne technologie. Dzi Bank Spdzielczy w Lipsku posiada 3 placwki. Jest bankiem zrzeszonym w Spdzielczej Grupie Bankowej mocno osadzonym w rodowisku lokalnym.© 2018 by Łukasz Sobólski | Nasza strona nie używa plików cookies